Nie zobaczysz jej, ani nie usłyszysz,
lecz idąc nigdy jej nie wyczerpiesz
- Lao Tse

II Spotkania Teatralne Innowica 2009

Krótka historia - Innowica 2008