Nie zobaczysz jej, ani nie usłyszysz,
lecz idąc nigdy jej nie wyczerpiesz
- Lao Tse

16.7.08

Muzyka Łemkowska
Muzyka łemkowska powstawała na styku folklorów sąsiadów z Ukrainy, Zakarpacia, Słowacji, Węgier i Polski. Dawniej dominował w niej śpiew jednogłosowy, ale wpływy wschodnie, spowodowały rozpowszechnienie się śpiewu wielogłosowego. Zwykle metrum jest stałe, ale zdarzają się jego zmiany. Pieśni są wewnętrznie rozśpiewane, sylabom odpowiadają na ogół pojedyncze dźwięki. Większość melodii jest w tonacjach durowych i ma niewielką rozpiętość. Wiele opiera się na archaicznych skalach diatonicznych. Pieśni mówią o sprawach życia Łemków, o miłości, liczne są pieśni wojackie. Niektóre piosenki opisują losy emigrantów. Są też pieśni obrzędowe i cerkiewne. W języku pieśni są liczne zapożyczenia oraz gramatyczne wpływy słowackie. W składzie łemkowskiej kapeli są instrumenty typowe dla góralszczyzny: skrzypce i basy, ale mamy także cymbały, częste w kapelach węgierskich i ukraińskich. (mlodek.pl)

Zgromadzone w archiwum rar nagrania (kliknij by ściągnąć) zaśpiewano a capella. Dokonano ich w latach 1995/1996 w Świątkowej Wielkiej, Bartnem i Polanach. Wykonawcami są m.in. Wasyl Bawolak (Świątkowa Wielka) i Maria Buriak (Polany). Nagrania zostały udostępnione dzięki uprzejmości Pana Tomasza Traczyka.

Brak komentarzy:

II Spotkania Teatralne Innowica 2009

Krótka historia - Innowica 2008